Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Reflexe drogové scény v Ostravě
Project IdVZ-Ostrava
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2015 - 12/2015
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationPodklady pro tvorbu "Strategie protidrogové politiky Statutárního města Ostrava na období 2016-2020", která bude obsahovat stručnou analýzu této oblasti ve městě včetně základního návrhu směřování v oblasti protidrogové prevence.