Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Laboratoř počítačového modelování v přírodních vědách
Project IdFRVŠ 1970/A/b
Main solverdoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation