Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Laboratoř počítačového modelování v přírodních vědách
Project IdFRVŠ 1970/A/b
Main solverdoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Periodr1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation