Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace a rozvoj internacionalizace výuky v navazujících magisterských oborech na FSS OU prostřednictvím tvorby předmětu "Critical Social Work"
Project IdIRP201602
Main solverMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationSociální práce je oborem, který je úzce svázán s neustále se transformujícími podmínkami soudobé společnosti. Předmět ?Critical Social Work? poskytne studentům oborů Sociální práce a Managementu organizací služeb sociální práce teoretická východiska pro porozumění konceptům zplnomocnění, participace, sociální spravedlnosti. Kritická sociální práce je odpovědí teorií a metod sociální práce na problémy generované moderní společností ve druhé fázi modernity. Rozvojem internacionalizace výuky na FSS OU chceme zvýšit pedagogické dovednosti řešitelského týmu a zvýšit jazykové kompetence studentů.