Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Rozvoj systému odborného praktického vzdělávání navazujících magisterských oborů za participace odborníků ze specifických oblastí praxe daných studijních oborů
Project IdIRP201601
Main solverMgr. Ivana Vonšíková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci odborného praktického vzdělávání v navazujících magisterských oborech Sociální práce a Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (KAD). Bude podpořen rozvoj odborných kompetencí vyučujících odborné praxe v obou výše uvedených oborech. Na základě konzultací s odborníky bude vytvořen blok přípravných témat projektové výuky (kurzy KAM/3OPP1 a OPS2) a podpořena pedagogická práce a odborná kvalifikace vyučujících předmětů KAS/8POPX, KAS/8PSOX a KAS/8PKAZ. Výstupem bude inovace sylabů uvedených předmětů a vznik multimediálních výukových opor.