Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zvuk a multimedia
Project IdIRP201608
Main solverMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationTechnické dovybavení pracovní stanice specializující se na zvuk ve vztahu k multimédiím. V intencích aktuálních uměleckých proudů, především Sound-Artu, Site-specific Artu a umění instalace, lze zvuk nahlížet jako významný výrazový prostředek tvůrčího procesu. Projekt by tak měl poskytnout adekvátní technologické zázemí umožňující artikulaci zvuku prostřednictvím digitálních médií, záznam akustických, elektromagnetických a jiných procesů, práci s terénními nahrávkami a jejich sekundární přetváření do podoby nových zvukových (multimediálních) forem, popřípadě tvorbu interaktivních instalací.