Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Studentská publikační činnost
Project IdIRP201609
Main solverdoc. PhDr. Eliška Čabalová
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt řeší inovaci předmětu Ateliér obalový a knižní design a Nakladatelství. Výstupem inovace je vydání studentských výtvarně významných knižních projektů a digitalizace stávajících prací. Je určen k prezentaci tvorby studentů na národních a mezinárodních přehlídkách s výtvarným zaměřením směrem ke knize, např. Nejkrásnější kniha roku, pražské Pokoje, výstavy ateliéru, výstavy Fakulty umění a pod. a ke zviditelnění Os-travské univerzity směrem k laické a odborné veřejnosti. Současně také vytváří základ "depositu" studentských prací, které zpětně slouží jako učební pomůcka ve výše jmenovaných předmětech.