Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Středoškolské nadání - brána k vysokoškolskému vzdělání
Project Id0033/7/NAD/2015
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period2/2016 - 9/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationStřední školy často neumožňují dostatečný rozvoj nadaných žáků a využití jejich potenciálu. Projekt je zacílen na možnost individuálního rozvoje nadaných žáků prostřednictvím realizace vzdělávacího modulu. Pozornost bude věnována intenzivní prezenční a on-line metodické podpoře. Projekt mimo jiné nabídne žákům seznámení se s prostředím univerzity i specializovaných pracovišť. Každý žák si vyzkouší roli vysokoškolského studenta s možností získání certifikátu za zpracované výstupy. Cílem je motivovat k zájmu o vědu a dalšímu studiu na VŠ. Výrazným prvkem bude zaměření na technické a přírodovědné obory. Aktivity budou realizovány na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, která bude zajišťovat odbornou garanci, vzdělávací kurzy i on-line metodickou podporu.