Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vědecká exkurze v Ostravě - projekt tří univerzit (v tandemu) Uplatnění nových medií v oborové didaktice češtiny.
Project IdAKTION ČR-RAKOUSKOU 2016
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period4/2016 - 4/2016
ProviderAction
Statefinished
AnotationHlavním cílem setkání pedagogů a studentů bohemistických oborů tří dlouhodobě spolupracujících univerzit je vzájemné předávání nových poznatků, uplatnění nových medií a zvláště o proměnách pojetí výuky českého jazyka jako mateřštiny nebo jako cizího jazyka. To bude doplněno o seznámení s regionem, jeho kulturou a tradicemi. V současné době se projevuje zvýšený zájem o oborové didaktiky. Ostravské setkání jeho účastníkům nabídne jistě podnětný pohled do českého školství, hlavní pozornost však bude věnována seznámení s nejnovějšími vzdělávacími trendy, např. s výzkumy pomocí eye trackeru, interaktivní tabule a výsledky didaktiky českého jazyka jako dynamického vědního oboru.