Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora vzniku a rozvoje oborů všeobecného lékařství a kinantropologie Ostravské univerzity v Ostravě
Project IdSMO 2016 - Veda - Tema podpory 5
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt v rámci Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016