Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Strengthening transfer of Intelligent Systems in Practice
Project Id00293/2016/RRC
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period1/2016 - 2/2017
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationKatedra informatiky a počítačů (KIP) je svým zaměřením orientována na aplikovanou informatiku pro tvorbu informačních systémů, inteligentních systémů, 3D grafiky, mobilních aplikací, inteligentních domů aj. Projekt bude zaměřen na transfer stávajících vědeckých a výzkumných aktivit katedry informatiky a počítačů do praxe. Důraz bude kladen na aplikovatelnost metod z oblasti soft computingu do oblasti inteligentních systémů. V rámci tohoto projektu se tedy zaměříme na vybrané náročnější úlohy z oblasti inteligentních systémů (koordinaci činnosti jednotlivých systémů, jejich adaptaci na dynamické změny prostředí) a s nimi související problémy. Vybrané problémy jsou průběžně konzultovány s pracovníky firmy AiNeuron s.r.o., která se využitím metod soft computingu v praxi dlouhodobě zabývá.