Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Strengthening transfer of Intelligent Systems in Practice
Project Id00293/2016/RRC
Main solverRNDr. Pavel Vlašánek, Ph.D.
Period7/2015 - 3/2017
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationSoft computing je skupina matematických metod, které umožňují řešit extrémně komplikované problémy bez specifické struktury nebo takové, jejichž struktura není známa. Jako příklady uveďme metody optimálního návrhu řídícího systému, kdy informace o chování systému je neúplná a zahrnuje neurčitosti, predikce povodňových situací, analýza bezpečnosti ukládání odpadů apod. Tím je otevřena možnost řešit nové úlohy a vytvářet modely, které jsou blíže realitě než modely vytvořené pomocí klasických metod (např. diferenciální rovnice s nepřesně zadanou počáteční podmínkou, lineární programování za nejistoty nebo rozhodovací strategie popsané pomocí přirozeného jazyka). Rozvoj vhodných metod vyžaduje mít hluboké teoretické znalosti z oblasti algebry, formální logiky, teorie míry, teorie aproximace a jiných matematických teorií.