Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Wooden web
Project IdMK ČR 2016
Main solverdoc. Mgr. Josef Daněk
Period4/2016 - 12/2016
ProviderFakulta umění, GP Min. kultury ČR
Statefinished
AnotationPublikace Wooden Web je koncipována jako soubor kratších výtvarně teoretických studií a vzniká v rámci kolektivního výstavního projektu ?Dřevěný internet? čili WOODEN WEB: CZ uskutečňovaného v roce 2014 a 15, (s výhledem do roku 2016) vyzvanými výtvarnými umělci a studenty vysokých uměleckých škol pod vedením J. Daňka. Texty pěti autorů zastoupených v publikaci reflektují v souladu s podstatou výstavního projektu vybrané fenomény současného výtvarného umění související s postupujícím rozvojem digitálních technologií a proměn jejich funkce v současné vizuální kultuře.