Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

5. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Project IdMK ČR 2016
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period4/2016 - 11/2016
ProviderFakulta umění, GP Min. kultury ČR
Statefinished
AnotationMezinárodní klavírní kurzy konané v rámci Fakulty umění Ostravské univerzity přinášejí možnost studia klavírní hry u renomovaných pedagogů a klavíristů. Jsou primárně určeny pro studenty konzervatoří a vysokých uměleckých škol. Návštěvníci kurzů si v rámci výuky rozšiřují studovaný repertoár, zdokonalují své dovednosti, získávají kontakty a vyměňují si informace v oboru klavírní hry. Zároveň mají možnost se seznámit se zázemím Ostravské univerzity a s pedagogy zde působícími. V rámci projektu jsou pořádány odborné semináře, koncerty účastníků i lektorů a společenská setkání.