Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výpočetní studie nanosystémů
Project IdIRP201557
Main solverMgr. František Karlický, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2017
ProviderKatedra fyziky, Institucionální podpora
Statefinished
AnotationV současné době se zabývá několika oblastmi: 1) strukturální, elektronické, optické, adsorpční a mechanické vlastnosti dvojrozměrných materiálů (především grafenu a jeho derivátů) studované výpočetními metodami funkcionálu hustoty (DFT) a mnohočásticovými metody GW a BSE v periodických modelech, popř. studium některých vlastností na menších modelech těchto nanomateriálů (molekuly) pomocí metod ab initio kvantová chemie ? poruchové metody, coupled clusters, 2) teoretické studium reaktivity komplexů a nanočástic železa (pomocí DFT metod) zejména vůči molekulám polutantů, 3) stabilita, rotačně-vibrační a elektronická spektra atomárních a molekulárních klastrů, popis jaderných stupňů volnosti metodami kvantového Monte Carla a vývoj analytických interakčních modelů. V tuto chvíli je plánován minimálně přesun výzkumu v oblasti 3) na KFY OU v návaznosti na historii pracovníka i tohoto směru na KFY OU. Předpokládá se omezené zapojení do výuky.