Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Využití moderních metod analýzy dat ve výuce statistiky a ke zvýšení kvality publikačních výstupů na OU
Project IdIRP201559
Main solverdoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2017
ProviderKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Statefinished
Anotation