Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
Project IdVZ_AOPK
Main solverdoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Period7/2015 - 2/2016
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationMapování a monitoring šikošku zeleného (Buxbaumia viridis) v EVL Beskydy a Chříby a mapování šurpku Rogerova (Orthotrichum rogeri) v EVL Klínovecké Krušnohoří a východní Krušnohoří včetně ukládání dat do Nálezové databáze Ochrany přírody (NDOP).