Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Extension and Appreciation of Instruments IET
Project IdCZ.1.05/2.1.00/19.0388
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderOP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt má za úkol především posílit kvalitu stávajících výzkumných programů projektu Institutu environmentálních technologií (IET) realizovaného v rámci OP VaVPI v letech 2011-2013, a to jak formou rozvoje stávajících výzkumných aktivit, tak aktivit nových. K naplnění uvedeného dojde prostřednictvím nové infrastruktury, díky níž se předpokládá zejména zvýšení kvality a objemu spolupráce s aplikační sférou a rovněž nárust publikační činnosti v jednotlicých výzkumných programech. Plánovaná zařízení především rozšíří výzkumné aktivity IET do dalších oblastí výzkumu, zvýší efektivitu výzkumu v dané výzkumné oblasti, zvýší atraktivitu pro spolupráci s aplikační sférou, rozšíří a zkvalitní podmínky zejméona praktického vzdělávání pro studenty všech stupňů studia.