Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Project IdTD03000283
Main solverPhDr. Marek Schneider, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderProgram OMEGA
Statefinished
AnotationHLAVNÍM ZÁMĚREM PROJEKTU je tvorba diagnostické metodiky pro identifikaci optimálních kompetencí (schopností, dovedností, osobnostních a fyzických předpokladů) k manažerskému velení v rámci MU u stávajících i potenciálních řídících pracovníků organizací. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ vyvinuté metodiky je možné jednak jejím přímým zavedením - zařazením do nabídky personálních služeb organizacím, příp. začleněním do vzdělávání manažerů. Dalším způsobem je rutinní využívání výsledků metodiky v běžné praxi příjemce a jiných subjektů. Tento způsob využití metodiky umožní optimální výběr manažera a tím i zkvalitnění práce při likvidaci MU po jejím vzniku do příjezdu složek IZS. Řízení MU schopnými manažery povede ke snížení přímých i následných škod na zdraví a životě lidí a majetku firem.