Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Genetics and Epidemiology of Mild Cognitive Impairment
Project Id16-29900A
Main solverprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Period4/2016 - 12/2019
ProviderGP Min. zdravotnictví
Statefinished
AnotationMírná kognitivní choroba je dnes považována za předstupeň demence, nebo alespoň za mezistupeň mezi normálním kognitivním výkonem a zjevnou kognitivní patologií, která je prezentována demencí. Alzheimerova choroba tvoří 50-70% všech diagnostikovaných demencí. Amnestická forma mírné kognitivní poruchy je charakterizována poruchou paměti, případně dalších kognitivních funkcí, které však nedosahují úrovně demence. Udává se, že tato forma přechází do Alzheimerovy choroby ve 12-18% za rok. Je-li porucha pouze v paměťové oblasti, tak často jde o preklinickou formu Alzheimerovy choroby. Budou sledováni a vyšetřováni pacienti s amnestickou formou mírné kognitivní poruchy s cílem zjistit, zda některé genetické markery, které mohou predikovat Alzheimerovu chorobu, nejsou přítomny již u mírné kognitivní poruchy, což by mohlo přispět k časnému záchytu rizikových osob, u nichž by v určitém procentu mohlo dojít k přechodu do Alzheimerovy choroby. U takových osob by v rámci sekundární prevence bylo možno uplatnit jak režimová opatření, tak i případnou časnou léčbu. Cíle projektu Zjistit, zda u pacientů s mírnou kognitivní poruchou jsou přítomny genetické markery předpokládající její možný přechod do Alzheimerovy choroby.