Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Příprava a testování dezinfekčních látek proti nozkomiálním infekcím
Project IdIRP201554
Main solverdoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2017
ProviderKatedra chirurgických oborů, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na přípravu (syntézu, analýzu) nových látek na bázi kvarterních amoniových solí. Po jejich purifikaci a identifikaci budou látky podrobeny testování na širokém spektru mikroorganismů. Výběr mikroorganismů bude zahrnovat především kmeny, které se vyskytují ve zdravotnických zařízeních jako původci nozkomiálních infekcí.