Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Komplexní genomické studie u monoklonálních gamapatií
Project IdIRP201550
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt navazuje na priority vědy a výzkumu na LF OU, konkrétně na oblast týkající se genomiky a bioinformatiky. Zázemí pro realizaci projektu je úspěšně vytvořeno vybavením biobanky, která je schopná zajistit zpracování vzorků, jejich skladování a logistiku. Projekt současně navazuje na jednu z priorit OU ? oblast monoklonálních gamapatií, respektive hematoonkologie a translační medicíny. Tato vědecko-výzkumná oblast je hlavní prioritou Kliniky hematoonkologie FNO a LF OU, na které je projekt realizovaný.