Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výzkumné obezitologické centrum - metabolické operace jako hlavní směr výzkumu a léčby extrémní obezity
Project IdIRP201549
Main solverprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationLékařská fakulta OU má několik směrů výzkumných aktivit. V současné době má vytýčeno celkem sedm hlavních směrů výzkumu. Orientace výzkumných aktivit fakulty je v plném souladu se záměrem předkládaného projektu. Výzkumný směr související s tématem studie je Obezita jako celospolečenský problém. Projekt navazuje na předchozí období dvou let, kdy bylo zahájeno budování výzkumného centra pro oblast obezitologie. Během tohoto období řešitelský tým vytvořil funkční výzkumný směr a připravil řadu publikačních výstupů v časopisech s IF s citačními ohlasy.