Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření nové postdoktorandské pozice ve výzkumném týmu "Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel - intervence sociální práce a opatření sociální politiky"
Project IdIRP201555
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2016
ProviderFakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation