Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

V. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Project IdMSK_indiv.
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period3/2015 - 6/2015
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationHlavním cílem konference je posílení vazeb mezi LF OU v Ostravě a dalšími českými a zahraničními institucemi za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje ve zdravotnictví. Realizace konference umožní širší popularizaci a diseminaci výsledků vlastní studentské vědecké činnosti mezi odbornou, ale také laickou veřejnost (mezi hlavní směry vědeckovýzkumných aktivit na LF OU patří mimo jiné problematika obezity, která je zařazena dle WHO mezi přední problémy, kterými se musí společnost zabývat). Mezinárodní účast podpoří navázání nové spolupráce mezi VaV institucemi. Pro studenty znamená účast na konferenci možnost výměny a získání nových odborných znalostí, ale také posílení kompetencí v oblasti komunikačních dovedností.