Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fuzzy Partial Logic
Project Id16-19170S
Main solverprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationFormální fuzzy logika je teoretickým základem usuzování se stupni pravdivosti, nacházejícím široké uplatnění ve mnoha oborech od řízení a rozhodování přes zpracování dat po reprezentaci znalostí. Cílem projektu je vytvoření formálních systémů fuzzy parciální logiky, umožňujících nakládat zároveň se stupni pravdivosti i nedefinovaností, a prozkoumat metamatematické vlastnosti těchto nově navržených logik.