Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Project IdCH-003-192
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period8/2015 - 6/2016
ProviderÚstav laboratorní medicíny, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
AnotationSub-projekt navazuje na spolupráci pracoviště ? Krevního centra FN a LF Ostrava ? s pracovištěm Univerzitní nemocnice v Bernu. Spolupráce se týká pacientů se vzácným onemocněním ? vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury - syndrom Upshaw-Schulmann. Pracoviště spolupracuje s Mezinárodním registrem pacientů s vrozenou formou TTP, které je celosvětově vedoucím pracovištěm zabývajícím se danou problematikou.