Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Registr uměleckých výstupů
Project IdMŠMT_fond F 2015
Main solverprof. Zbyněk Janáček
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationFakulta umění Ostravské univerzity je první fakultou působící jak na poli výtvarném, tak hudebním. Díky studentům obou zaměření získává fakulta komorní a přátelský charakter a univerzita se tak stává platformou pro realizaci umění. Akademici i studenti často společně vystavují či vystupují, realizují projekty a organizují kulturní akce. V neposlední řadě jsou pedagogové významné osobnosti ve svém oboru, které mají bohatou praxi a chuť nabídnout své zkušenosti studentům. Fakulta se také snaží dbát na to, aby studenti pravidelně prezentovali své umění veřejnosti a získávali tak zpětnou vazbu i odjinud, nejen od svých vedoucích a kolegů z řad studentů. Výtvarníci často vystavují v lokálních i jiných institucích, např. Galerie PLATO, Důl Hlubina či Cooltour, ale také se podílí na organizaci uměleckých festivalů a dalších kulturních událostí, např. OstravaPhoto, festival MALAMUT, Colours of Ostrava, mezinárodní festival Kręgi Sztuki, Mezinárodní sympozium serigrafie aj. V oblasti hudební se fakulta pyšní činností Operního stdia a vlastním s\mfonickým orchestrem, kde studenti nabírají cenné zkušenosti a vystupují jak u nás, tak v zahraničí. Mimo to spolupracují například s Janáčkovou filharmonií Ostrava.