Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Základní techniky šití kůže pro studenty LF OU
Project IdIRP201523
Main solverprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationNa základě průzkumu zájmu mezi studenty LF OU byl identifikován zvýšený zájem studentů o rozvoj praktických profesních dovedností v oblasti chirurgie. Předkládaný projekt umožní studentům prakticky si osvojit dovednosti spojené s šitím a uzlením chirurgických ran. Dovednosti, které studenti získají praktickým nácvikem na výukových modelech, následně zužitkují při asistencích u reálných operačních výkonů v rámci výuky předmětu Chirurgie.