Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modernizace výuky předmětů v oblasti laboratorní diagnostiky pro studenty všeobecného lékařství a oboru zdravotní laborant
Project IdIRP201526
Main solverRNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation1. Projekt si klade za úkol vytvořit moderní interaktivní multimediální vzdělávací materiál pro výuku předmětů v oblasti laboratorní medicíny, zejména v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie a transfuzního lékařství a instrumentální analytické biochemie ve formě multimediálních prezentací určených pro podporu výuky studentů oboru všeobecného lékařství a bakalářského studijního oboru zdravotní laborant na LF OU. Hlavním přínosem takto vytvořených materiálů bude jejich multioborový design, který dá studentům komplexní náhled na studovanou problematiku. Výhodou bude spolupráce pedagogických pracovníků v multioborovém týmu, který propojí informace z několika oborů do komplexního materiálu. Vzniknou tím vhodné podmínky pro modernizaci výuky s možností dynamických obsahových změn výuky. 2. Takto vytvořené výukové materiály následně převést do anglického jazyka pro budoucí použití ve výuce zahraničních studentů oboru všeobecné lékařství i dalších nelékařských studijních oborů. Příprava a výuka budou realizovány ve spolupráci Katedry biomedicínských oborů LF OU v Ostravě, Ústavu laboratorní diagnostiky FN Ostrava a Krevního centra FN Ostrava. Tato moderní forma výuky by měla studentům oboru všeobecné lékařství a oboru zdravotní laborant pomoci efektivněji využívat získané informace při indikaci a interpretaci laboratorních vyšetření jak v klinické praxi, tak případně při přípravě výzkumných projektů. Vzniklý multimediální vzdělávací materiál bude dostupný pro studenty daného předmětu a akademickým pracovníkům Ostravské univerzity na portálu OU (udržitelnost minimálně 5 let).