Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace studijního materiálu Atlas mikrobiálních patogenů.
Project IdIRP201524
Main solverdoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt rozšíří stávající studijní materiál Atlas mikrobiálních patogenů v prostředí Moodle-eLearning, který je zde k dispozici v elektronické podobě, o nové, dosud neuvedené aerobní a anaerobní původce bakteriálních, mykotických infekčních onemocnění u člověka, včetně virových původců těchto onemocnění. Tento studijní materiál bude k dispozici jak v prostředí Moddle ? eLearning, tak i pro případnou výměnu studijních materiálů mezi jednotlivými vysokými školami.