Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fyziologické zásady operování kůže hlavy a krku
Project IdIRP201519
Main solverprof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt má za cíl iniciovat a vytvořit podmínky pro otevření nového předmětu zabývajícího se zásadami fyziologického operování kůže hlavy a krku. Tématicky lze očekávat, že předmět bude pro studenty velmi atraktivní a to z důvodu toho, že půjde kromě teoretických přednášek především o praktický nácvik technik šití na umělých kůžích a modelech. Výstupem tedy kromě vytvoření nových studijních materiálů bude i získání a osvojení si nových znalostí v základních chirurgických technikách, které se sice na LF vyučují ale ne zcela systematicky. Vytvoření studijních materiálů bude pro studenty velmi důležité, usnadní jim studium této problematiky a prohloubí znalosti.