Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření databáze audio a videonahrávek pro výuku tlumočnických disciplín
Project IdIRP201517
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt řeší nedostatek vhodných materiálů (především audio a video nahrávek) pro výuku tlumočnických disciplín, které není možné již z principu distribuovat v tištěné formě. Chce reagovat na současný nevyhovující stav, kdy není možné při výuce tlumočení vycházet z existujícího souboru kvalitních a didaktizovaných zvukových materiálů. Ze zkušeností s výukou translatologických seminářů (na KGE od roku 2010) vyplývají následující požadavky: Audionahrávky budou pořízeny pro účely konsekutivního tlumočení a videonahrávky pro nácvik simultánního způsobu tlumočnické práce a to vždy ve dvou úrovních obtížnosti. Základní úroveň bude sloužit pro výuku úvodu do tlumočení pro bakalářské studium, ostatní volitelné tlumočnické semináře a nácvik normativní výslovnosti ve fonetických seminářích (viz povinná příloha projektové žádosti). Pokročilá úroveň bude určena pro studenty oborových tlumočnických disciplín a tématicky zaměřených volitelných seminářů v navazujícím magisterském studiu. Řešitelé projektu (vyučující translatologických disciplín, aktivní tlumočníci) připraví v rámci projektu soubor materiálů s následující strukturou: 20 videonahrávek v rozsahu 3-10 minut, nižší obtížnost, témata zaměřená na procvičování problematických jevů (reálie, číslovky, typické chyby atd.) a 20 videonahrávek v rozsahu 5-15 minut, pokročilá jazyková úroveň, Zvolená témata vycházející z aktuálních potřeb profesní praxe (tlumočení v turismu, hospodářství atd.). Kompletní audio a video materiál bude k dispozici ke stažení pro studenty daných seminářů na e-learningové platformě Moodle. Vybrané nahrávky budou umístěny na veřejně přístupném místě ? vznikne kanál v prostředí YouTube s reálnou publicitou (umístění loga univerzity, široké možnosti propagace). Videonahrávky budou doplněny didaktizovaným přepisem, kde budou vedle kompletního textu nahrávky umístěny také glosář a analýza vybraného jevu nebo problému. Inspirací pro tento projekt mimo jiné placená databáze nahrávek pro tlumočníky ve struktu