Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace výukových materiálů pro předmět Historický vývoj španělského jazyka
Project IdIRP201515
Main solverdr Jan Mlčoch
Periodr2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV projektu bude řešena inovace předmětu Historický vývoj španělského jazyka s cílem vytvořit novou multimediální e-learningovou oporu, která bude přístupná na webových stránkách Ostravské univerzity. Tento studijní text budou využívat studenti všech navazujících magisterských oborů vyučovaných na oddělení španělštiny katedry romanistiky FF OU a zároveň může být nabídnuta studentům jiných vysokých škol. Snahou autora bude vytvořit takový studijní materiál, který v sobě zahrne jednak klasickou textovou část, jednak sérii interaktivních odkazů a cvičení, které napomohou snadnějšímu zvládnutí obtížné látky. Zároveň dojde ke změně vyučovacího jazyka předmětu z češtiny na španělštinu, čímž dojde k zásadnímu kvalitativnímu zvýšení kompetencí posluchačů. Součástí projektu bude také nákup potřebné odborné sekundární literatury. Největší inovace však bude spočívat v přenesení těžiště z přímé výuky (přednášková činnost) na samostudium v souladu s moderními evropskými trendy vysokoškolského vzdělávání.