Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Latinská lékařská terminologie (multimediální internetová výuková podpora k výuce latinské lékařské terminologie)
Project IdIRP201513
Main solverMgr. Andrea Krúpová
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV roce 2010 byl na LF OU akreditován obor Všeobecné lékařství. Studenti oboru zapisují v prvním ročníku povinně předmět Latina a lékařská terminologie, který jim má usnadnit studium dalších odborných předmětů. Poslední učební materiály (Strakošová, S. Jazyk latinský - skripta pro studium bakalářské a magisterské) byly na OU vydány v roce 2001 a nevyhovují potřebám posluchačů Všeobecného lékařství. Záměrem řešitelky je inovace výuky latiny pro studenty uvedeného oboru. V rámci řešení projektu budou vytvořeny nové materiály, zohledňující inovativní přístupy ve výuce lékařské terminologie (využití znalostí latinské odborné terminologie při studiu odborných předmětů), použitelné jak při výuce latiny a lékařské terminologie, tak při výuce latiny pro zdravotníky (denní i kombinované formy studia).? Struktura studijních materiálů bude konzultována s odborníky z Ústavu anatomie a patologie LF OU, aby co nejlépe odpovídala potřebám studentů všeobecného lékařství (tem. okruh A, a)? Zefektivnění výuky latinské lékařské terminologie bude dosaženo vytvořením názorného interaktivního internetového materiálu, zaměřeného na praktické procvičování nabytých znalostí latinské terminologie a jejich aplikaci při dalším studiu anatomie (tem. okruh A, b)? Řešitelka projektu se zúčastní odborných akcí podporující zvyšování pedagogických a odborných dovedností (např.: účast na konferenci a workshopu Language Centres in Higher Education: Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices, (15.-17. ledna 2015, Brno), sekce Latin Medical Terminology) (tem. okruh A, c)