Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Profilace a inovace vybraných disciplín studijního programu sociologie
Project IdIRP201511
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt přispěje ke zkvalitnění výuky studijního programu sociologie na katedře sociologie Ostravské univerzity v Ostravě především tím, že se zaměří na hlubší profilaci a inovaci stěžejních studijních disciplín, které jsou součástí tohoto studijního programu, a to na ?Úvod do studia sociologie?, na ?Sociální a kulturní antropologii?, ?Metody a techniky sociologického výzkumu?, na ?Sociální patologii? a na ?Sociologii ve společenské praxi?.Tento projekt bude realizován v rámci mezifakultní spolupráce: na projektu se podílí vyučující z katedry sociologie FF OU a z katedry intermédií, ateliér animace a audiovizuálního umění, Fakulta umění OU.