Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace výuky v rámci zvyšování odborných kompetencí
Project IdIRP201529
Main solverPhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na dva základní okruhy řešení. Jedním z nich je rozvoj odborných znalostí a zkušeností jednotlivých pedagogův návaznosti na jejich odbornou profilaci, který bude uskutečněn za pomoci odborných konzultací s experty mimo osu. Dalším cílem tohoto projektu je vytvoření nových předmětů, jejichž účelem je doplnit a uspokojit poptávku po předmětech, které pracují s tzv. měkkými dovednostmi (soft skills). Tyto se totiž v praxi absolventů ukazují jako zásadní, i když jejich oborově odborné znalosti a dovednosti jsou na dobré úrovni. V rámci této aktivity jsou plánovány dva předměty, a to konkrétně Lektorské dovednosti a Práce s tělem v pomáhajících profesích.