Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mobilní technologie jaké nástroj kompetentního pedagoga
Project IdIRP201527
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je navázání spolupráce a odborných konzultací dvou významných odbomíků v oblasti digitálních technologií a kompetencí učitelů. V rámci konzultací bude řešena problematika praktického zavádění mobilních technologií do výuky na ZŠ, analýza vhodných vyučovacích metod a organizačních forem výuky při použití mobilních technologií a při rozvoji klíčových kompetencí žáků a studentů, jako nástroje modemího učitele. Na základě těchto odborných konzultací a rešerší dostupných informačních zdrojů budou vytvořeny nové sylaby do tří předmětů (KIK/INFTI - Informační technologie 1, KIK/INFT2 - Informační technologie 2; KPD/EFKPD - Efektivní kompetence pedagoga), jejichž obsahem je praktické zařazeni mobilních technologií do výuky na ZŠ a rozvoj klíčových kompetencí učitele respektive žáka.Pro předměty budou vytvořeny studijní opory a e-learningový kurz v LMS Moodle.