Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Izolace a charakterizace mikroorganismů schopných účinné degradace obtížně rozložitelných organopolutantů
Project Id00955/2015/RRC
Main solverprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Period1/2015 - 6/2016
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na bilaterální vědeckou spolupráci v oblasti biodegradace obtížně rozložitelných endokrinně disruptivních látek. Cílem bude isolace nových kmenů bakterií a hub z kontaminovaných průmyslových lokalit a úložišť pevných odpadů na území Číny a ČR. Izoláty budou charakterizovány z hlediska taxonomického a biodegradačních schopností se zvláštním zřetelem na získání zkušeností s metodami využívajícími značení polutantů radioaktivním 14C. Efektivita biologického rozkladu bude sledována také z hlediska toxicity a genotoxicity vznikajících produktů.