Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The paranasal sinuses computer tomography imaging - volumometric study of the development sinuses from birth to age 18
Project IdSGS09/LF/2015-2016
Main solverdoc. MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationDetailní znalost vývoje vedlejších nosních dutin (VDN) je zásadní pro diagnostiku a léčbu onemocnění VDN v dětském věku, K vývoji dochází postupně pneumatizací horní čelisti, čelní kosti a kosti klínové. Data o vývoji VDN byla v dřívějších dobách získávána na základě pitevních nálezů či ne zcela přesných RTG snímcích. Rozvoj a rozšíření nových metod (počítačové tomografie - CT, magnetické rezonance) umožňuje poměrně exaktní zobrazení a rozvoj SW dovoluje zhodnotit objemové charakteristiky jednotlivých vedlejších nosních dutin v různých dětských věkových skupinách.VDN jsou zobrazeny při standardním vyšetření MR mozku, prováděném obvykle z jiných indikací. Využití tohoto zobrazení jinak fyziologických VDN, přesná znalost o vývoji pneumatizace v jednotlivých věkových skupinách usnaední klinickou diagnostiku a léčbu onemocnění nosu a VDN.Data z provedených MR vyšetření budou retrospektivně zpracována, pomocí speciálního software bude zhodnocen objem jednotlivých VDN (volumometrie) a soubor bude statisticky vyhodnocen. Bude zhodnocenazávislost velikosti dutin na věku, pohlaví, bude zhodnocen výskyt abnormalit.