Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Factors affecting the development of morphological and funcional changes of pankreas after first attack of acute pancreatitis
Project IdSGS07/LF/2015-2016
Main solverMUDr. Martina Bojková
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationAkutní pankreatitida je závažné onemocnění, charakterizované autodigescí pankreatického parenchymu a vznikem akutních nebo chronických komplikací. Současné dělení akutní pankreatitidu nemoc dělí na formu lehkou-intersticiální a formu těžkou-nekrotickou, mající stále více než 20% mortalitu. Akutní pankreatitida je v naprosté většině případů alkoholové etiologie, dalším významným etiologickým faktorem je onemocnění biliárního systému. To, co není ale dostatečně známo je, jaké množství alkoholu indukuje akutní pankreatitidu, jaký je podíl tzv. alkohol senzitivních jedinců z pohledu genetiky alkoholdehydrogenázy anebo proč u některých osob akutní pankreatitida přechází do formy chronické.