Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Clonality-based cell sorting for the subsequent DNA/RNA isolation in Monoclonal Gammopathies
Project IdSGS03/LF/2015-2016
Main solverMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNové techniky, včetně metod využívajících mikročipy, umožnily rozšířit poznání biologie buněk a buněčných stavů. Aplikace těchto metod je však závislá na schopnosti efektivně izolovat a purifikovat specifické typy buněk z buněčných suspenzí, případně tkání. Fluorescenčně aktivovaná separace (FACS) je nejlepší možnou metodou pro získání populace buněk zájmu o nejvyšší čistotě. Nicméně protilátky proti povrchovým buněčným markerům umožňují fenotypizovat a následně separovat pouze omezené množství odlišných typů buněk. Tento fakt způsobuje vážnou metodologickou překážku také při studiu monoklonálních gamapatií (MG). Monoklonální gamapatie jsou charakterizovány přítomností monoklonálních imunoglobulinů produkujících jeden typ imonuglobulinů. Aberantní plazmatické buňky u MG mohou být identifikovány a separovány pomocí FACS také na základě značení a sledování exprese intracelulárních imunoglobulinů. Hlavním cílem navrhovaného projektu je zavedení standardizovaného postupu pro separaci klonálních buněk pomocí FACS s využitím intracelulárního barvení a pro následnou izolaci DNA/RNA.