Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Musicians related to Ostrava and musical culture of Viennese Czechs
Project IdSGS01/FU/2015
Main solverMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationZákladem projektu je rešeršní výzkum periodika Vídeňský deník (ročníky z let 1916-1938), cílem pak ucelená tištěná publikace (elektronická podoba) s biografickými hesly. Buď umělců české Vídně působících v Ostravě, nebo ostravských umělců působících na krajanské českovídeňské hudební scéně. Ta je v české hudební historiografii dosud málo probádaná, třebaže tvoří součást české hudební kultury. Přínos projektu: 1) Velký potenciál pro doplnění stávajících poznatků hudební lexikografie o nové informace. Hesla: Eduard Jarošek, Richard Kubla, Ludmila Mašková-Kublová, Jindřich Záletka, Helena Zemanová, Norbert Dörfler, Karel Kalmar, Věra Borská, Richard Chýla, Eva Hadrabová-Nedbalová, Jaroslav Háša, Mario Karel, Zdenka Ziková, Asta Šindlerová. 2) Další využití se rýsuje pro výuku předmětů na FU OU (Hudební kritika, Hudební umění a hudební školství regionu Severní Morava a Slezsko, Dějiny opery a divadla, Dějiny evropské hudební kultury). 3) Realizace dává příležitost studentům k bližšímu seznámení s pramenným výzkumem a koncepcí odborných textů, využitelné pro jejich graduační práce. Metodologický postup: rešerše periodika, selekce materiálu, komparace se stávajícím stavem poznání, sepsání hesel, příprava odborného textu k publikování. 4) Kromě publikace budou výstupy projektu prezentovány formou přednášek, příp. jiné publikační činnosti.