Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Contemporary Russian and Polish Sung Poetry: the Comparative Approach ? rok druhý
Project IdSGS09/FF/2015
Main solverMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation Cílem předkládaného projektu je zmapovat současný stav ruské a polské zpívané poezie a nalézt vzájemné paralely. Práce by měla mít komparativní charakter, který směřuje k propojení činnosti obou oddělení a vychází z vědeckého zaměření katedry slavistiky. Hlavním úkolem je provést terénní výzkum, tj. vycestovat do Polska a Ruské federace, sejít se se zpívajícími básníky či interprety, pořídit záznam interview a navštívit centra zpívané poezie (např. Moskva, Petrohrad, Varšava, Vratislav aj.). Jelikož již byly shromážděny jisté údaje prostřednictvím rozhovorů, bude úkolem popsat aktuální stav tohoto hudebně-literárního fenoménu a zasadit jej do širšího kulturně-historického kontextu. Projekt by měl zaplnit bílá místa na rusko-polské mapě zkoumání této mimořádně zajímavé a neprávem opomíjené kulturní problematiky. Ve druhém roce projektu bude hlavním výstupem monografie, k níž bude přiloženo CD, veškerá pozornost a síly budou zaměřeny na uskutečnění tohoto dlouhodobého záměru.