Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Ideology in Latin American literature
Project IdSGS17/FF/2015-2016
Main solverdr Jan Mlčoch
Periodr1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt je zaměřen na výzkum ideologií v latinskoamerické literatuře 20. století. Cílem projektu je tedy zevrubné zmapování výskytu vybraných ideologií v národních amerických literaturách, převážně se zaměřením na marxismus a díla význačných reprezentantů jednotlivých národních literatur. Výzkum bude zacílen jak na díla osvědčených autorů (Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez), tak na díla autorů méně známých (Ernesto Cardenal, José Carlos Mariátegui, José María Arguedas). Specifičnost projektu spočívá také v dílčích perspektivách výzkumu, který bude prováděn v několika tematických rovinách typických pro latinskoamerickou literaturu: postavení černošského a původního obyvatelstva, oblast přistěhovalectví, konfrontace venkova a měst a v neposlední řadě pak význam ideologií v boji o nezávislost. Tyto dílčí aspekty budou podrobně zkoumány a závěry budou publikovány v sérii čtyř vědeckých studií, které následně budou tvořit závěrečnou monografii. Navrhovaný projekt je navázán na magisterské diplomové práce spoluřešitelů a zároveň splňuje kritérium provázanosti na výzkumné zacílení fakulty.