Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The Ostrava region in the snare of the communist regime. Changes in everyday life in the Ostrava region between 1948 and 1989)
Project IdSGS19/FF/2015-2016
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodstatou projektu je zapojení čtyř studentů doktorského studia do týmové práce pod vedením dvou pedagogů, z nichž navrhovatelka je školitelkou dvou uvedených doktorandů. Tým se zaměří na obecné a metodické problémy výzkumu každodenního života obyvatel specifického regionu Ostravska v letech komunistického režimu. Jednotliví spolupracovníci projektu budou sledovat danou problematiku z úhlu pohledu témat svých disertačních prací. Dva z uvedených doktorandů se zaměří na každodennost prožívanou v podmínkách represivních opatření režimu proti katolickému duchovenstvu (perzekuce členů církevních řádů, každodenní život kněží a věřících ostravského děkanátu). Další dva studenti sledují běžný život příslušníků různých sociálních struktur obyvatelstva. Složení týmu umožňuje ověřovat možnosti různorodých metodických postupů (klasické metody historikovy práce s archivními prameny, oral history) a jejich vzájemné kombinace. Motivací pro podání projektu je snaha zapojit doktorandy do týmové práce, jejímž výsledkem bude požadovaná kvalita jejich dílčích i závěrečných výstupů. Ty budou realizovány formou vědeckých článků a studií v odborných recenzovaných časopisech.