Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Literary and cultural memory as a phenomenon contemporary artistic creation
Project IdSGS25/FF/2015
Main solverprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na zkoumání aktuální problematiky kulturní paměti, která je spojena s tematizací historických událostí 20. století, s kolektivní a osobní pamětí i s pamětí rodinnou. Řešení zahrnuje poezii, prózu i publicistiku, zabývá se dějinností v současné české literatuře, generačními a mezigeneračními vztahy. Východisko tvoří kritická recepce literatury daného období, dostupné literárněhistorické studie a teoretická literatura, která se vztahuje k fenoménu paměti z hlediska literární i historické vědy (A. Assmann, J. Le Goff). Projekt koresponduje s hlavními směry výzkumu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a částečně navazuje na řešení SGS 2014 (I. Mindeková, R. Polách).