Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analysis of the impact of the gradient of increased ozone concentrations on clones of Norway spruce Picea abies
Project IdSGS29/PřF/2015
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je detekce, analýza a srovnání důsledků působení oxidačního stresu na rostlinné buňky po působení gradientu zvýšených koncentrací ozónu in vitro. Rostliny budou růst v kontrolovaných podmínkách, díky kterým bude možné odstranit vliv zvýšené koncentrace oxidů síry a dusíku. Ve druhé fázi projektu bude sledována schopnost regenerace poškozených rostlin, po odstranění stresoru. Hodnocení oxidačního poškození rostlinných buněk a následné regenerace bude realizováno histochemickými metodami. Další vhodnou metodou pro analýzu změn v rostlině bude využito spektrofotometrického a chromatografického stanovení fotosyntetických pigmentů. Především koncentrace pigmentů s protektivní funkcí (lutein, B-karoten, ...) může ukázat reakci obranného systému pro různé koncentrace ozónu. Výzkum bude prováděn na klonech semenáčků Picea abies krkonošského původu z 8. LVS (evidenční číslo zdroje oddílu: CZ-2-2A-SM-3044-22-8-H) pěstované ve školce Vítkovice v Krkonoších (685 m n. m.).