Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Molecular methods in studies of organisms trophically linked to herbivorous insect
Project IdSGS20/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt rozšiřuje stávající výzkum ekologie (a částečně systematiky) vybraných skupin hmyzu (především herbivorního hmyzu a parazitoidů) z řádů Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera a Coleoptera zaváděním nových molekulárních metod, které umožňují nový přístup ve studiu trofických vazeb hmyzu. Hlavní cíle projektu jsou následující: 1. Využití metagenomických metod pro studium symbiotických mikroorganismů (bakterií a hub) trávícího traktu bryofágního hmyzu (především brouku z čeledi Byrrhidae) a folivorního hmyzu ve vertikálním gradientu temperátního lužního lesa (především larev Lepidoptera a brouků u čeledi Curculionidae); 2. Využití DNA barcodingu a metabarcodingu ve výzkumu tritrofních interakcí rostlina-herbivor-parazitoid podél vertikálního gradientu temperátního lužního lesa a při stanovení diverzity parazitoidů v jejich hostiteli. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s University of Florida (USA) a Mikrobiologickým ústavem AVČR. Výstupy budou publikovány v impaktovaných vědeckých časopisech příslušného zaměření, poslouží jako podklad pro grantový návrh GAČR 2016 a budou prezentovány na vybraných konferencích, mimo jiné na Zoologických dnech v Brně 2015.