Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Methods of behavior analysis and adaptive control in intelligent systems
Project IdSGS17/PřF/2015
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTento projekt je pokračováním projektů SGS23/PřF/11, SGS02/PřF/12, SGS23/PřF/13 a SGS16/PřF/14. Projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence, zejména na metody softcomputingu a adaptace jednotlivých prvků multiagentových systémů reprezentujících inteligentní systémy. Metody analýzy mnohorozměrných dat navazují na výsledky členů řešitelského týmu a přinášejí významný posun v základním výzkumu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, rozhodování za neurčitosti, formální přístupy atd.) umožní vytvoření interdisciplinárních adaptivních technik komunikace a jejich využití v inteligentních systémech. Vytvořené přístupy k adaptivnímu řízení inteligentních systémů budou verifikovány na vybraných systémech, např. autonomních robotických systémech, inteligentních domech, zpracování 3D rastrového obrazu, vybraných ontologiích. Tyto vytýčené cíle zcela jistě korespondují s výzkumných zaměřením PřF OU. Konkrétně na jeden směr výzkumu PřF vedeným pod KIP a sice: Soft Computing pro IT.