Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Logic based methods of deduction and knowledge extraction
Project IdSGS16/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, Ph.D., PhD.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt řeší integraci metod pro reprezentaci znalostí se stávajícími metodami přirozené dedukce založených na matematické logice a vícehodnotových logikách. Neméně důležitou součástí je pak využití originálních metod pro rozpoznávání vzorů zejména fuzzy logické analýzy. Jako nástroj usuzování jsou využity především prostředky fuzzy logiky, resp. části fuzzy teorie typů. Projekt je pokračovacím grantem pro řešení této problematiky, kde lze již stavět na získaných publikovaných výsledcích nebo výsledcích přijatých k publikaci dosažených v roce 2014. Cílem tohoto projektu v horizontu 1. roku je prozkoumávání a přizpůsobení stávajících i vlastních metod pro získávání znalostí různých typů informací a rozpracování formálního aparátu jejich reprezentace. V dalším projektu bude pokračováno a navázáno na výsledky tohoto projektu, který využije tyto možnosti formální reprezentace pro vlastní usuzování a dále implementaci přístupu a jeho testování na reálných datech.